Pensjon

pensjonstrekanten-300x218

For detaljer om dine private pensjonsrettigheter. Logg på hos Norsk Pensjon (www.norskpensjon.no) og din bank eller forsikringsselskap hvor du har dine eventuelle privat pensjonsavtaler.

Du får oversikten over dine pensjonsrettigheter og prognoser for fremtidig alderspensjon ved å logge på “Din pensjon” hos NAV. Gå til www.nav.no/dinpensjon

For detaljer om offentlig tjeneste pensjon. Logg på Statens pensjonskasse (www.spk.no) for tjenestepensjon fra staten, og/eller KLP for kommunal tjenestepensjon (www.klp.no)